Switch to English en_GB

Ers 1,500 o flynyddoedd, mae’r Gadeirlan wedi bod yn fan addoli. Mae’n debyg mai drwy addoli y daw’r Gadeirlan yn fyw mewn ffordd arbennig a chysegredig iawn. O’i chwmpas mae bywyd y gymuned Gristnogol yn cylchdroi, ac o’i gweithredoedd addoli, mae’n canfod undod a bywyd, wrth iddo gael ei uno a’i feithrin gan Dduw, Creawdwr a Gwaredwr.

Mae croeso i bawb ymuno â ni yn Gadeirlan ar gyfer unrhyw un o’n gwasanaethau addoli: ein Cymun dyddiol, Boreol a Hwyrol Weddi neu’r Gosber, ac yn enwedig ein gwasanaethau ar y Sul.

Quick links