Switch to English en_GB

Head Verger

The Dean and Chapter of Llandaff Cathedral is seeking to appoint a Head Verger as a key member of the lay staff at the Cathedral.

This is an unique opportunity for a self-motivated individual to join the Cathedral at an exciting time as it seeks to develop its life and witness. The postholder will have a vital role in ensuring that all visitors to this iconic building are welcomed and engaged, and that services and other events run smoothly. The Head Verger is a key member of staff who brings a practical, proactive approach to the team, enabling it to fulfil its function.

For further details and an Application Pack, contact Geraint Williams, Chief Operating Officer: coo@llandaffcathedral.org.uk

Closing date for applications – 22 September 2023

Interviews will be held on 5 October 2023

Prif Ymylwr

Mae Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf yn awyddus i apwyntio Prif Ymylwr fel aelod allweddol o staff lleyg yr Eglwys Gadeiriol.

Dyma gyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r Gadeirlan mewn cyfnod cyffrous wrth iddi ddatblygu’i bywyd a’i chenhadaeth. Bydd gan ddeiliad y swydd rôl hanfodol wrth sicrhau bod ymwelwyr i’r adeilad eiconig hwn yn derbyn croeso ac yn ymgysylltu a bod gwasanaethau a digwyddiadau eraill yn rhedeg yn esmwyth. Mae’r Prif Ymylwr yn aelod allweddol o staff sy’n dod ag agwedd ymarferol a rhagweithiol i’r tîm gan ei alluogi i gyflawni’i swyddogaeth.

Am fanylion pellach a Phecyn Cais, cysyllter â Geraint Williams, Prif Weithredwr:      coo@llandaffcathedral.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 22 Medi 2023 Cynhelir cyfweliadau ar 5 Hydref 2023

Canon Precentor

The Dean and Chapter of Llandaff Cathedral is seeking to appoint a Canon Precentor as a key member of the residential clergy team at the Cathedral.

This is an unique opportunity for a prayerful priest who will support us liturgically and musically. This is an exciting time to join the team as the Cathedral seeks to develop its life and witness. Liturgy at Llandaff is dignified yet relaxed, in our building and online, traditional and inclusive in our response to our capital city.

Music plays an important part of life at Llandaff Cathedral under the directorship of Stephen Moore. The Precentor will work closely with the music team and will need to have musical knowledge and ability.

For further details and an Application Pack, contact Geraint Williams, Chief Operating Officer: coo@llandaffcathedral.org.uk

Closing date for applications – 22 September 2023

Interviews will be held on 4 and 5 October 2023

Canon Prif Gantor

Mae Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf yn awyddus i apwyntio Canon Prif Gantor fel aelod allweddol o dîm clerigwyr preswyl yr Eglwys Gadeiriol.

Dyma gyfle arbennig ar gyfer offeiriad gweddigar fydd yn darparu cymorth i ni’n gerddorol ac o ran litwrgi. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’r tîm wrth i’r Eglwys Gadeiriol ddatblygu’i bywyd a’i chenhadaeth. Mae’r litwrgi yn Llandaf yn weddus ond yn hamddenol, o fewn yr adeilad ac ar-lein, yn draddodiadol ac yn gynhwysol yn ein ymateb i’n prifddinas.

Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig ym mywyd Eglwys Gadeiriol Llandaf o dan gyfarwyddiaeth Stephen Moore. Bydd y prif gantor yn cyd-weithio’n agos gyda’r adran gerdd a bydd angen dealltwraieth a gallu cerddorol.

Am fanylion pellach a Phecyn Cais, cysyllter â Geraint Williams, Prif Weithredwr:      coo@llandaffcathedral.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 22 Medi 2023 Cynhelir cyfweliadau ar 4 a 5 Hydref 2023