Switch to English en_GB

Rydyn ni wrth ein bodd yn croesawu corau sydd eisiau dirprwyo ar ran Côr y Gadeirlan yn ystod gwyliau’r côr. Mae cerddoriaeth yn chwarae rôl  allweddol ym mhatrwm addoli’r Gadeirlan, ac rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i’r rhai sy’n ein helpu i gynnal hyn drwy gydol y flwyddyn.

Mae Eglwys Gadeiriol Llandaf yn lleoliad hynod unigryw i brofi addoli corawl, a bydd organyddion yn cael pleser o chwarae organ ryfeddol Nicholson. Gallwch fod yn siŵr o gael croeso cynnes gan ein cymuned i’r gwaith rydych wedi’i wneud i gyfoethogi bywyd y lle hwn.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth isod. I drefnu eich ymweliad, neu i wneud ymholiadau pellach, cysylltwch ag Aaron Shilson, Dirprwy Gyfarwyddwr Cerdd.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwahodd corau i ganu mewn gwasanaethau ar y dyddiadau canlynol:

Ymweliad Côr Eglwys Prifysgol Bryste yn 2022