Switch to English en_GB

Mae’n costi dros £2,000 y dydd i gynnal a chadw Cadeirlan Llandaf ac mae pob rhodd yn ein galluogi i barhau â’r gwaith pwysig hwn.

Os hoffech gyfrannu’n ariannol tuag at weinidogaeth Cadeirlan Llandaf, cliciwch y botwm ‘Cyfrannwch heddiw’ isod.

Neu, fe allwch gyfrannu £5 drwy ddanfon neges destun LLANDAFF at 70970 neu cyfrannwch £10 drwy ddanfon neges destun LLANDAFF i 70191*

DONATE

* * Bydd rhoddion yn cael eu prosesi a’u gweinyddu gan y National Funding Scheme (Rhif Elusen: 1149800), sy’n gweithredu fel DONATE. Codi tâl am neges yn unol â chyfradd safonol eich rhwydwaith. Am dermau business, gweler www.easydonate.org