Switch to English en_GB

Beth sy'n Digwydd Heddiw

Croeso | Welcome

Rydyn ni’n adeilad hynafol sy’n gartref i gymuned gynhwysol.

Rydyn ni’n gwasanaethu pawb yn y ddinas, yn y rhanbarth ac ar draws Cymru.

Wrth i ni addoli Iesu, gallwn adnabod ym mhawb lun a delw Duw. Ymunwch â ni i addoli, dewch i’n gweld ni fel ymwelwyr neu bererinion. Rydyn ni’n gadeirlan i chi, a phwy bynnag rydych chi, fe gewch chi groeso a chartref yma.

Y Tad Richard, Deon Llandaf

Related content

Ein Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Ymweld â ni

Cadeirlan Llandaf, Y Swyddfa Weinyddol,
Tŷ’r Prebend,Llandaf, Caerdydd, CF5 2LA,

+44 2920 564 554

Oriau agor

Llun-Gwener: 8.00yb – 5.30yp
Sul: 8.00yb – 4.00yp