Cyfnewid I Gymraeg cy

Head Verger

The Dean and Chapter of Llandaff Cathedral is seeking to appoint a Head Verger as a key member of the lay staff at the Cathedral.

This is an unique opportunity for a self-motivated individual to join the Cathedral at an exciting time as it seeks to develop its life and witness. The postholder will have a vital role in ensuring that all visitors to this iconic building are welcomed and engaged, and that services and other events run smoothly. The Head Verger is a key member of staff who brings a practical, proactive approach to the team, enabling it to fulfil its function.

For further details and an Application Pack, contact Geraint Williams, Chief Operating Officer: coo@llandaffcathedral.org.uk

Closing date for applications – 22 September 2023

Interviews will be held on 5 October 2023

Prif Ymylwr

Mae Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf yn awyddus i apwyntio Prif Ymylwr fel aelod allweddol o staff lleyg yr Eglwys Gadeiriol.

Dyma gyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r Gadeirlan mewn cyfnod cyffrous wrth iddi ddatblygu’i bywyd a’i chenhadaeth. Bydd gan ddeiliad y swydd rôl hanfodol wrth sicrhau bod ymwelwyr i’r adeilad eiconig hwn yn derbyn croeso ac yn ymgysylltu a bod gwasanaethau a digwyddiadau eraill yn rhedeg yn esmwyth. Mae’r Prif Ymylwr yn aelod allweddol o staff sy’n dod ag agwedd ymarferol a rhagweithiol i’r tîm gan ei alluogi i gyflawni’i swyddogaeth.

Am fanylion pellach a Phecyn Cais, cysyllter â Geraint Williams, Prif Weithredwr:      coo@llandaffcathedral.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 22 Medi 2023 Cynhelir cyfweliadau ar 5 Hydref 2023